गोपाल गणेश आगरकरानी बालविवाह ही सामाजिक प्रथ बंध करण्यासाठी केसरीत अग्रह्लेख लिहून बाजु मांडली की…

१ ) समाजनी ही प्रथा बंध करावी
२)  कायद्याने ही प्रथ बंध करावी
३)  स्त्री –शिक्षनाचा प्रसार करून प्रधा बंद करावी
४)  हिंदूधर्मानेपुढाकार घेऊन प्रधा बंद करावी.

उत्तर:- १) कायद्याने ही प्रथ बंध करावी
 

MPSC online Recruitment for 1108 ARO, STI, PSI & Livestock Development Officer posts

MPSC online Recruitment for 1108 ARO, STI, PSI & Livestock Development Officer posts Maharashtra Public Service commotion invites on...