आगरकर , पंडिता रमाबाईनी काढलेल्या कुठल्या संस्थेचेहितचीतक होते ?

१) महिलाश्रम
२) स्त्री –सुधार केंद्र
३) स्त्री –आधार केंद्र
४) शारदा सदन

उत्तर:- ४) शारदा सदन

MPSC online Recruitment for 1108 ARO, STI, PSI & Livestock Development Officer posts

MPSC online Recruitment for 1108 ARO, STI, PSI & Livestock Development Officer posts Maharashtra Public Service commotion invites on...